kocie kolonie bol glowy dla gmin teneryfy

Kocie kolonie, ból głowy dla gmin Teneryfy

Teneryfa, stojący w obliczu rosnącego problemu z niekontrolowanymi koloniami kotów, podejmuje konkretne kroki w celu zarządzania tymi populacjami i promowania dobrostanu zwierząt. Poprzez etyczne zarządzanie i metody CER, lokalne władze pracują nad rozwiązaniem tych trudnych wyzwań.