bluewater sweden 5g2srnQzSTU unsplash

Woda pitna na Wyspach Kanaryjskich stanowi temat dyskusji zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. Rozważając wybór między wodą butelkowaną a wodą z kranu, ważne jest, aby zrozumieć źródła wody, jej przetwarzanie oraz dostępne opcje filtrowania.

Źródła wody na Wyspach Kanaryjskich

Odsalanie wody oceanicznej na Wyspach Kanaryjskich: nowoczesność i tradycja

Większość wody pitnej na Wyspach Kanaryjskich pochodzi z procesu odsalania wody morskiej, który jest kluczowym rozwiązaniem dla regionu charakteryzującego się ograniczonymi naturalnymi zasobami słodkiej wody i wysoką gęstością zaludnienia. Technologia odwróconej osmozy, używana w procesie odsalania, pozwala na usunięcie soli, dostarczając mieszkańcom i turystom wody o odpowiedniej jakości. Pierwsza instalacja do odsalania w Europie została uruchomiona na Lanzarote w 1964 roku, przekształcając morze w „wielki zbiornik wodny” – jak mówił D. Manuel Díaz Rijo. Od tego czasu Wyspy Kanaryjskie stały się pionierem w dziedzinie odsalania, inspirując inne części świata. Dziś, na Gran Canarii, 86% wody do spożycia pochodzi z odsalania, a na Teneryfie proces ten odpowiada za 47% konsumpcji wody w domach.

Woda z galerii i studni głębinowych: uzupełnienie systemu wodnego

Oprócz odsalania, niektóre wyspy archipelagu korzystają także z wody z galerii wodnych i studni głębinowych, co ma długą historię i nadal stanowi cenne źródło wody pitnej. Do lat 60. XX wieku wszystkie wyspy z wyjątkiem Fuerteventury dysponowały wystarczającymi zasobami wody, w tym dla produkcji żywności. Od końca XIX wieku lokalni mieszkańcy budowali ponad 1500 galerii wodnych, wykorzystujących górskie zasoby wód podziemnych, z których wiele wciąż jest w użyciu. Galerie te są obecne na wszystkich wyspach poza Fuerteventurą, z największym ich udziałem na Teneryfie (65%), Gran Canarii (24%) i La Palmie (10%). Niestety, wiele z tych zasobów wodnych wyschło lub zostało zanieczyszczonych przez wodę morską, co zmusiło do poszukiwania alternatywnych źródeł wody.

Dziedzictwo i Innowacje: przyszłość wody na Wyspach Kanaryjskich

W obliczu tych wyzwań Wyspy Kanaryjskie zwróciły się ku innowacjom, aby zapewnić dostęp do czystej wody pitnej. Procesy odsalania i ponownej mineralizacji wody, niezbędne do osiągnięcia odpowiedniej jakości wody, wymagają znacznych nakładów energii. W odpowiedzi na to wyzwanie, w ostatnich latach Wyspy Kanaryjskie coraz szerzej wykorzystują odnawialne źródła energii w całym procesie odsalania i cyklu wodnym, minimalizując ślad węglowy i koszty operacyjne.

Dzisiejsze wysiłki na rzecz zapewnienia wysokiej jakości wody pitnej na Wyspach Kanaryjskich to połączenie tradycyjnych metod gromadzenia wody z nowoczesną technologią odsalania. Chociaż woda z galerii wodnych i studni jest mniej dostępna, nadal stanowi ważną część systemu wodnego wysp, a innowacje w dziedzinie odsalania i odnawialnych źródeł energii otwierają nowe możliwości dla przyszłości dostaw wody w tym regionie.

Jakość wody do picia

Regulacje i normy

Na Wyspach Kanaryjskich woda pitna podlega rygorystycznym regulacjom i testom, zapewniając jej bezpieczeństwo i zdatność do picia. Za monitorowanie jakości wody odpowiedzialne są Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia i Konsumpcji, lokalne władze zdrowotne, ratusze, dostawcy wody oraz właściciele wewnętrznych instalacji wodnych. Woda jest zgodna z przepisami UE i hiszpańskim prawem narodowym, co potwierdzają przeprowadzane każdego roku ponad 100 000 testów. Największym prywatnym dostawcą jest Canaragua, dostarczająca wodę do ponad 280 000 gospodarstw domowych i firm.

Smak wody z kranu na Wyspach Kanaryjskich

Smak wody z kranu na Wyspach Kanaryjskich może być nieco odmienny i nie spełniać oczekiwań zarówno mieszkańców, jak i turystów, głównie z powodu procesu odsalania i konieczności chloryzacji. Aby zapewnić bezpieczeństwo wody, proces odsalania musi być połączony z dokładną destylacją, co wymaga dodawania minimalnych ilości chloru. Jest to konieczne, by zminimalizować obecność bakterii w wodzie, która dociera do konsumenta.

Następnie, aby poprawić smak wody z kranu, przeprowadza się proces remineralizacji. Usuwa on nadmiar soli, co sprawia, że woda ma bardziej przyjemny smak. Pomimo tych zabiegów, woda z kranu może nadal smakować inaczej niż woda butelkowana lub taka, do której konsument może być przyzwyczajony w innych miejscach.

Filtracja wody

Najlepsze filtry do wody

Aby poprawić smak i jakość wody pitnej, wiele gospodarstw domowych i firm korzysta z filtrów wody. Filtry z węglem aktywowanym i systemy odwróconej osmozy to popularne wybory, które mogą znacząco poprawić jakość wody.

Woda do picia na Wyspach Kanaryjskich

Woda pitna na Teneryfie

Woda w kranach na Teneryfie pochodzi głównie z procesu odsalania wody oceanicznej. Chociaż jest to technologia zapewniająca bezpieczeństwo i czystość wody, proces ten usuwa z wody cenne składniki mineralne. Mieszkańcy i turyści są zaleceni do korzystania z wody butelkowanej, dostępnej w sklepach w pojemnikach 5 lub 8 litrowych, jako bezpieczniejszej i smaczniejszej alternatywy.
Jednakże, warto zauważyć, że spożycie wody z kranu w domach w Adeje na Teneryfie jest uznawane za najbardziej zrównoważoną opcję środowiskową. Zdaniem Amady Trujillo Bencomo, radnej ds. Zdrowia i Jakości Życia Rady Miejskiej w Adeje, jest to opcja, która sprzyja oszczędnościom ekonomicznym, zapewniając jednocześnie wysoką jakość i zdrowie w porównaniu do wody butelkowanej, która przyczynia się do zanieczyszczenia ze względu na szkodliwy wpływ odpadów plastikowych na środowisko.

Woda pitna na Gran Canarii

Gran Canaria, jedna z głównych wysp archipelagu Wysp Kanaryjskich, w dużym stopniu polega na odsalaniu jako głównym źródle wody pitnej, stanowiącym 86% dostaw. Procesy odsalania i remineralizacji są niezbędne, aby zapewnić mieszkańcom i turystom bezpieczną wodę do picia. Jednak mimo tych zaawansowanych procesów technologicznych, wiele osób na wyspie nadal wybiera wodę butelkowaną, preferując jej smak i jakość nad kranówkę.

Woda w kranach w Las Palmas, stolicy Gran Canarii, w 85% pochodzi z procesu odsalania. Proces ten przekształca wodę z Atlantyku – wolną od zanieczyszczeń przemysłowych i metali ciężkich – przez etapy filtracji i odwróconej osmozy, eliminując niemal wszystkie sole i pozostałe zanieczyszczenia. Dzięki tym zabiegom, woda kranowa na Gran Canarii została sklasyfikowana jako trzecia najlepsza w Hiszpanii według Organizacji Konsumenckiej (OCU).

Pomimo wysokiej jakości, woda z kranu na Gran Canarii jest jedną z najmniej spożywanych w całym kraju. Mercedes Fernández-Couto, dyrektor generalny Emalsa, podkreśla to jako wyzwanie: zmiana postrzegania wody w kanałach Las Palmas de Gran Canaria, która jest uznawana za nienadającą się do picia, stanowi jedno z głównych zadań dla lokalnych władz i dostawców wody.

To paradoks, że mimo dostępności wysokiej jakości wody z kranu, społeczność Gran Canarii woli sięgać po butelkowaną alternatywę. Wyraża to głęboko zakorzenione przekonania dotyczące smaku i jakości wody, a także wskazuje na potrzebę dalszych działań edukacyjnych i promocyjnych, mających na celu zmianę nawyków konsumenckich i podkreślenie korzyści płynących z korzystania z wody kranowej, zarówno dla zdrowia, jak i środowiska.

Woda do picia na La Palmie

Na La Palmie, dzięki stosunkowo większej ilości zasobów wodnych i mniejszemu zanieczyszczeniu, woda pitna jest uznawana za bezpieczną. Niemniej, praktyka picia wody butelkowanej jest również tutaj popularna.

Woda do picia na La Gomerze

La Gomera, podobnie jak inne wyspy, polega na odsalanej wodzie oceanicznej. Aby zapewnić mieszkańcom dostęp do wody wysokiej jakości, woda jest poddawana dodatkowym procesom oczyszczania i remineralizacji.

Woda pitna na El Hierro

El Hierro zwraca szczególną uwagę na jakość wody pitnej, wykorzystując nowoczesne technologie odsalania i systemy monitorowania jakości. Mimo to, woda butelkowana pozostaje preferowaną opcją dla wielu osób.

Woda do picia na Lanzarote

Na Lanzarote, gdzie znajduje się pierwsza w Europie instalacja do odsalania wody morskiej, zaawansowana technologia umożliwia dostarczanie mieszkańcom i turystom bezpiecznej wody do picia. Jednakże, pomimo wysokiej jakości procesu odsalania, woda pitna na tej wyspie może posiadać lekko słony posmak, co jest bezpośrednim skutkiem pochodzenia wody z oceanu.

Bezpieczeństwo spożycia wody prosto z kranu na Lanzarote nie podlega wątpliwości, o ile jest ona pobierana bezpośrednio z sieci. Jednakże, ze względu na okresowe przerwy w dostawie wody, spowodowane wysokim zapotrzebowaniem, wiele miejsc wyposażonych jest w aljibes (zbiorniki na wodę), które służą jako magazyny wody na takie właśnie okazje. Problem pojawia się, gdy te zbiorniki nie są odpowiednio konserwowane, co może wpływać na jakość przechowywanej wody. W takich sytuacjach, użycie filtra do wody może być rozsądnym rozwiązaniem, aby zapewnić jej lepszy smak i jakość.

Mieszkańcy i goście wyspy często decydują się na wodę butelkowaną, poszukując gwarancji najlepszego smaku i jakości, które to aspekty mogą być kompromisem przy wodzie odsalanej. Wybór ten podkreśla znaczenie smaku w decyzjach konsumenckich dotyczących wody do picia, jednocześnie rzucając światło na wyzwania związane z utrzymaniem i zarządzaniem lokalnymi zasobami wodnymi.

Woda do picia na Fuerteventurze

Fuerteventura, wyspa charakteryzująca się bardzo niskimi opadami rocznymi i brakiem rzek płynących przez cały rok, stoi przed wyzwaniami związanymi z ograniczonymi zasobami wodnymi. Na wyspie znajduje się tylko kilka zbiorników retencyjnych, które służą głównie potrzebom rolnictwa, a nie bezpośredniemu zaopatrzeniu w wodę.

W związku z tym cała woda pitna na Fuerteventurze pochodzi z oceanu i jest uzdatniana w licznych instalacjach odsalających rozlokowanych na wyspie. Proces odsalania wody morskiej jest niezbędny, by umożliwić rozwój turystyki, który bez dostępu do bezpiecznej i czystej wody pitnej nie mógłby się rozwinąć.

Mimo że woda z kranu na Fuerteventurze jest bezpieczna do picia, zawiera ona stosunkowo dużą ilość chloru, co może wpływać na jej smak. Chociaż jest to woda bezpieczna do użytku domowego, takiego jak mycie czy szczotkowanie zębów, wielu mieszkańców i turystów preferuje wodę butelkowaną ze względu na lepszy smak i jakość. Woda butelkowana jest na Fuerteventurze łatwo dostępna i stosunkowo tania, co sprawia, że jest powszechnie wybieraną opcją dla codziennego spożycia.

Często zadawane pytania

Czy woda z kranu na Wyspach Kanaryjskich jest bezpieczna do picia?

Tak, woda z kranu na Wyspach Kanaryjskich jest bezpieczna do picia. Podlega rygorystycznym testom i regulacjom, zapewniającym jej zdatność do spożycia. Woda jest monitorowana przez Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia i Konsumpcji, lokalne władze zdrowotne oraz dostawców wody.

Dlaczego woda z kranu na Wyspach Kanaryjskich ma inny smak?

Główną przyczyną odmiennego smaku wody z kranu jest proces odsalania oraz konieczność chloryzacji. Choć woda jest bezpieczna, proces odsalania i dodatek chloru mogą wpłynąć na jej smak, sprawiając, że wielu mieszkańców i turystów preferuje wodę butelkowaną.

Skąd pochodzi woda pitna na Wyspach Kanaryjskich?

Większość wody pitnej na Wyspach Kanaryjskich pochodzi z procesu odsalania wody oceanicznej, z wykorzystaniem technologii odwróconej osmozy. Niektóre wyspy korzystają także z wody z galerii wodnych i studni głębinowych.

Czy warto używać filtra do wody na Wyspach Kanaryjskich?

Tak, użycie filtra do wody może być dobrym pomysłem, szczególnie w miejscach, gdzie woda jest przechowywana w zbiornikach (aljibes), które mogą nie być regularnie konserwowane. Filtry mogą poprawić smak i jakość wody, redukując obecność chloru i innych zanieczyszczeń.

Czy na Wyspach Kanaryjskich lepiej jest pić wodę butelkowaną?

Choć woda z kranu jest bezpieczna do picia, wielu mieszkańców i turystów decyduje się na wodę butelkowaną ze względu na preferencje smakowe. Woda butelkowana jest łatwo dostępna i stosunkowo tania, co czyni ją popularnym wyborem dla tych, którzy preferują jej smak lub chcą uniknąć potencjalnych problemów z jakością wody z kranu. Wodę tę można kupić w popularnych sieciach jak Lidl, Mercadona czy Hiperdino już w okolicach 1 euro za 8 litrową butelkę.