gran canaria for nomad list mA93c3UcIio unsplash

Kalima, czyli pył saharyjski docierający na Wyspy Kanaryjskie, to zjawisko naturalne, które od wieków wpływa na życie mieszkańców oraz turystów odwiedzających ten malowniczy archipelag. Chociaż może być pięknym widokiem, kalima niesie ze sobą również szereg wyzwań.

Czym jest kalima?

Kalima (calima) powstaje, gdy silny wschodni wiatr przynosi z Sahary do archipelagu drobiny piasku i pyłu. Zjawisko to może znacznie zmniejszać widoczność i wpływać na jakość powietrza.

Charakterystyka pogody podczas kalimy

Nagły wzrost temperatur

Podczas kalimy temperatura wzrasta na Wyspach Kanaryjskich, często przekraczając typowe dla danego okresu wartości. Pył saharyjski działając jak zasłona, zatrzymuje ciepło, co sprawia, że powietrze staje się nie tylko suche, ale i gorące.

Zmniejszenie widoczności

Obecność pomarańczowego pyłu w powietrzu znacznie zmniejsza widoczność. W ekstremalnych przypadkach, jak podczas najsilniejszej kalimy, widoczność może spaść do kilku metrów, co stwarza poważne wyzwania dla wszystkich form transportu.

Suchość powietrza

Pył z Sahary sprawia, że powietrze staje się wyjątkowo suche. Ta zmiana może negatywnie wpływać na samopoczucie, szczególnie osób z wrażliwymi układami oddechowymi oraz skórą.

Jak zabezpieczyć się przed kalimą? Środki ostrożności

Aby minimalizować negatywne skutki kalimy, warto stosować środki ochrony osobistej, takie jak maski antysmogowe. Zaleca się również ograniczenie czasu spędzanego na zewnątrz, zwłaszcza podczas najsilniejszych ataków kalimy.

Wpływ kalimy na życie na Wyspach Kanaryjskich

Wpływ kalimy na życie codzienne

Kalima wpływa również na codzienne życie, powodując zmniejszenie widoczności, co może utrudniać prowadzenie pojazdów i poruszanie się po zewnątrz. Zjawisko to może prowadzić do opóźnień w transporcie publicznym, odwołania lotów oraz zamknięcia szkół. Ponadto, gęsty pył może osiadać na budynkach, pojazdach i roślinności, wymagając dodatkowego czyszczenia i konserwacji.

Wpływ kalimy na zdrowie

Zdrowie mieszkańców i turystów znajdujących się na Wyspach Kanaryjskich podczas kalimy może być zagrożone, szczególnie dla osób cierpiących na choroby układu oddechowego, alergie oraz wrażliwe oczy. Pył saharyjski, zawierający drobiny piasku i innych cząstek, może powodować podrażnienia, trudności w oddychaniu, kaszel, a nawet zaostrzenie astmy. Dlatego zaleca się stosowanie masek ochronnych i ograniczenie ekspozycji na otwarte powietrze podczas trwania kalimy.

christian buehner zs5wuICJ lU unsplash

Pozytywny wpływ kalimy na środowisko naturalne

Choć kalima ma negatywny wpływ na życie człowieka i działalność gospodarczą, przynosi również pewne korzyści dla środowiska naturalnego. Pył zawarty w kalimie jest bogaty w składniki odżywcze, które mogą wspomagać roślinność na Wyspach Kanaryjskich, ubogą w niektóre minerały. Tym samym, choć krótkotrwałe, zjawisko kalimy może przyczyniać się do odnowienia i wzbogacenia gleby.

Wpływ kalimy turystykę i transport

Gospodarka Wysp Kanaryjskich, opierająca się głównie na turystyce, może odczuwać negatywne skutki kalimy. Zmniejszenie liczby turystów, odwoływanie rezerwacji hotelowych i lotów, a także przerwy w działalności lokalnych firm to tylko niektóre z ekonomicznych konsekwencji związanych z tym zjawiskiem.

javygo l4kDHSVYvAs unsplash

Podsumowując, kalima to zjawisko o złożonym charakterze, które wywiera wpływ na różne sfery życia na Wyspach Kanaryjskich. Od zdrowia mieszkańców, przez codzienne funkcjonowanie, po lokalną gospodarkę i środowisko naturalne, skutki kalimy są wszechstronne, wymagające od mieszkańców i turystów świadomości oraz odpowiednich środków ostrożności.

Jak radzić sobie podczas kalimy?

Podczas kalimy warto pozostać w pomieszczeniach i zabezpieczyć okna oraz drzwi, aby ograniczyć dostęp pyłu do wnętrza. Osoby z problemami układu oddechowego powinny zastosować dodatkowe środki ostrożności i unikać wychodzenia na zewnątrz.

Czy kalima jest niebezpieczna?

Kalima może być niebezpieczna, szczególnie dla osób z problemami układu oddechowego oraz dla ruchu lotniczego i drogowego. Warto śledzić komunikaty lokalnych władz i stosować się do zaleceń.

Jak długo trwa kalima?

Kalima może trwać od kilku dni do tygodnia. Jej długość i intensywność zależą od warunków pogodowych i siły wiatru przynoszącego pył z Sahary.

Czy kalima występuje tylko na Wyspach Kanaryjskich?

Chociaż Wyspy Kanaryjskie są najczęściej kojarzone z kalimą, zjawisko to może dotyczyć również innych regionów położonych blisko Sahary.