Komisja Europejska udzieliła zgody na wspólne połączenie hiszpańskich gigantów telekomunikacyjnych, Orange i MásMóvil, otwierając drogę do finalizacji ich fuzji. Aby jednak uzyskać pełne błogosławieństwo Brukseli, obie firmy muszą spełnić określone warunki. Planowana konsolidacja zyskała zielone światło, z nadzieją na jej sfinalizowanie jeszcze przed końcem 2024 roku.

Oczekiwania Orange i zastrzeżenia Komisji Europejskiej

Orange spodziewało się akceptacji Komisji Europejskiej (KE) na przeprowadzenie fuzji w roku 2023. Niemniej jednak, KE wyraziła obawy dotyczące potencjalnego ograniczenia konkurencji na hiszpańskich rynkach usług internetowych, zarówno mobilnych, jak i stacjonarnych.

Struktura operatorów i wpływ na rynek

2024 orange masmovil hiszpania

Orange posiada w Hiszpanii kompletną infrastrukturę telekomunikacyjną, w przeciwieństwie do MásMóvil, który działa jako operator hybrydowy. Choć MásMóvil ma własną sieć komórkową, jej zasięg nie obejmuje całego kraju, co wymusza współpracę z Orange w zakresie roamingu krajowego. Oprócz nich, na hiszpańskim rynku konkurencję stanowią także Telefónica, Vodafone oraz operatorzy MVNO, z DIGI na czele.

Skutki fuzji dla rynku hiszpańskiego i Wysp Kanaryjskich

Połączenie sił przez Orange i MásMóvil stworzy największego operatora w Hiszpanii pod względem liczby klientów, co znacząco wpłynie na udział w rynku usług internetowych i telekomunikacyjnych. KE wyrażała obawy, że mogłoby to doprowadzić do wzrostu cen dla konsumentów, potencjalnie przekraczającego 10%.

Warunki KE dla finalizacji fuzji

Aby przeciwdziałać obawom antykonkurencyjnym, KE wymaga od Orange i MásMóvil zbycia części swoich zasobów częstotliwości na rzecz DIGI. Pozwoli to DIGI na rozbudowę własnej sieci komórkowej oraz umocni jego pozycję jako konkurenta na rynku.

Perspektywy dla DIGI i wpływ na konkurencję

Dodatkowo, DIGI zostanie zapewniona opcja zawarcia umowy o roamingu krajowym z nowo utworzonym joint venture, co jest kluczowe biorąc pod uwagę ograniczony zasięg jego obecnej sieci. To ma zapewnić, że DIGI będzie nadal wywierać presję konkurencyjną na rynku.

Rezultaty i oczekiwania

Zobowiązania nałożone na Orange i MásMóvil umożliwią zachowanie dynamicznej konkurencji na hiszpańskim rynku telekomunikacyjnym, z korzyścią dla konsumentów. Margrethe Vestager, komisarz UE ds. konkurencji, podkreśliła, że dzięki tym działaniom, konsumenci nie odczują negatywnych skutków fuzji, takich jak wzrost cen czy spadek jakości usług 5G.

Przyszłość po fuzji: co to oznacza dla klientów

Nowo utworzona spółka, wyceniana na 18,6 mld euro, będzie liderem na hiszpańskim rynku telekomunikacyjnym. Oczekuje się, że po uruchomieniu wspólnych usług, firma będzie obsługiwać 7,3 mln abonentów Internetu szerokopasmowego, ponad 30 mln klientów  usług mobilnych i ponad 2,2 mln klientów telewizji.

bruksela zatwierdza fuzje orange i masmovil w celu stworzenia najwiekszego hiszpanskiego operatora

Źródło