Grupa obywatelska domaga się zmiany przeznaczenia funduszy

Platforma Salvar La Tejita, grupa obywatelska z Teneryfy, zwróciła się z listem otwartym do Rosy Dávili, przewodniczącej Rady Teneryfy, z prośbą o rezygnację z budowy toru Motor Circuit. Projekt, który ma kosztować 44 miliony euro i budzącego kontrowersje ze względu na jego wpływ na lokalną społeczność oraz potencjalne zagrożenia ekologiczne. Grupa proponuje, aby część funduszy przeznaczono na zakup terenu pod budowę hotelu w La Tejita, co pozwoliłoby na włączenie terenu do rezerwatu przyrody Montaña Roja.

Kwestionowanie legalności projektu

Plataforma Salvar La Tejita podkreśla również, że Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na brak spełnienia wielu obowiązkowych wymogów przez projekt Motor Circuit. Stanowi to poważne ryzyko dla przyszłości projektu, który może narazić publiczne środki na nieuzasadnione wydatki. Grupa obawia się, że dalsze prace nad projektem mogłyby znacząco zwiększyć jego koszt, podważając jego rentowność i sensowność.

Apel o interwencję

W swoim liście, Plataforma apeluje do pani prezydent o podjęcie inicjatywy i wsparcie w negocjacjach dotyczących zakupu działki. Grupa podkreśla, że działania są bardziej wymowne niż słowa i liczy na konkretne kroki ze strony pani prezydent, które pomogą zabezpieczyć jeden z najbardziej wartościowych krajobrazów Teneryfy.

List otwarty zakończono wyrażeniem oczekiwania na szybką reakcję, która mogłaby odzwierciedlać jej zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej i środowiska naturalnego wyspy.

salvar la tejita zwraca sie do cabildo teneryfy o rezygnacje z toru wyscigowego i wykupienie dzialki la tejita

Źródło