Wskaźnik przerywania nauki na Wyspach Kanaryjskich wyniósł 15,1% uczniów w 2023 r., czyli powyżej średniej krajowej wynoszącej 13,6% osób w wieku od 18 do 24 lat, które nie ukończyły drugiego etapu kształcenia średniego: średniego szkolenia zawodowego, zasadniczego szkolenia zawodowego lub matury. Jest to siódmy najgorszy wynik wśród wspólnot autonomicznych i miast, daleko za Wspólnotą Autonomiczną Nawarry (6,3%), Krajem Basków (6,4%), Kantabrią (7,4%), Galicją (8,8%) i La Rioja (9,4%), z których wszystkie są poniżej średniej Unii Europejskiej (9,6%).

Wskaźniki przerywania nauki w różnych regionach

Baleary i Murcja mają najgorsze wskaźniki, znacznie powyżej średniej krajowej i europejskiej, zgodnie z danymi opublikowanymi w poniedziałek (29.01) przez Ministerstwo Edukacji.

Tendencje wskazujące na spadek wskaźnika

W skali kraju odsetek osób przedwcześnie kończących naukę spadł o trzy dziesiąte w 2023 r., a w porównaniu z dekadą temu odsetek ten spadł o dziesięć punktów procentowych, z 23,6% w 2013 r. do 13,6% obecnie. Różnica w stosunku do średniej UE również się zmniejszyła: z 11,8 punktu dziesięć lat temu do czterech punktów w 2023 r.

Różnice między płciami

Różnica między płciami pozostaje na korzyść kobiet. W 2023 r. różnica między liczbą mężczyzn (15,8%) i kobiet (11,3%) jest nadal bardzo duża, 4,5 punktu, chociaż zmniejszyła się z 7,4 punktu w 2013 roku. Biorąc jednak pod uwagę proporcje między obiema płciami, wskaźnik porzucania nauki przez mężczyzn przewyższa wskaźnik kobiet o 39,7% w 2023 r., a w 2013 r. wynosił 37,3%. Ministerstwo wskazuje również na różne zachowanie tego wskaźnika w 2023 r. w przypadku mężczyzn, który spadł o 0,7 punktu, a w przypadku kobiet pozostaje stabilny (+0,1 punktu), po wzroście o 1,5 punktu w poprzednim roku.

Poprawa poziomu wykształcenia młodej populacji

Z drugiej strony, poziom wykształcenia młodej populacji, biorąc za punkt odniesienia wskaźnik odsetka populacji w wieku 20-24 lat, która osiągnęła co najmniej drugi etap kształcenia średniego, w 2023 r. wynosi 79,1%, o 15,3 punktu procentowego więcej niż w 2013 r. (63,8%) i o 0,4 punktu procentowego więcej niż w roku poprzednim (78,7% w 2022 r.).

151 uczniow porzuca szkole na wyspach kanaryjskich co jest siodmym najgorszym wynikiem w hiszpanii

Źródło


Source: https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/abandono-escolar-canarias-2023_1_10877714.html