Przewodniczący rządu Wysp Kanaryjskich, Fernando Clavijo, przyznał we wtorek, że turystyka jest „wiodącą gałęzią przemysłu” archipelagu i wezwał do „pociągnięcia” za sobą innych sektorów takich jak rolnictwo i przemysł. Clavijo wskazał również na konieczność podniesienia płac w celu osiągnięcia lepszej redystrybucji bogactwa.

Curbelo krytykuje ubóstwo mimo rozwoju turystyki

Odpowiedź Clavijo była reakcją na pytanie Casimiro Curbelo, z ASG, podczas sesji kontrolnej w parlamencie regionalnym. Curbelo wyraził sprzeciw wobec zmiany modelu turystycznego Wysp Kanaryjskich, ale poparł jego poprawę w celu uzyskania doskonałości. Curbelo zauważył, że pomimo wzrostu gospodarki turystycznej, społeczeństwo Wysp Kanaryjskich nadal jest ubogie i należy ustalić przyczyny tego zjawiska.

Spadek relatywnej wielkości gospodarki Wysp Kanaryjskich

Deputowany Agrupación Socialista Gomera podkreślił, że nie należy wątpić w siłę turystyki na Wyspach Kanaryjskich, gdzie wydatki turystów wyniosły w ubiegłym roku 22 mld euro. Jednakże przypomniał również, że w 2003 roku PKB wysp stanowiło 97% PKB Hiszpanii, co sugeruje, że gospodarka tych wysp była bardzo bliska wielkości gospodarki reszty Hiszpanii. Jednak do roku 2023 udział ten ma spaść do 61%, co oznacza znaczną redukcję relatywnej wielkości gospodarki wysp w porównaniu do całkowitego PKB Hiszpanii.

Clavijo podkreślił, że sektor turystyczny musi być świadomy swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Podkreślił także konieczność zmiany utraty produktywności wysp, aby wszystkie sektory mogły czerpać korzyści z rozwoju turystyki. Prezydent Wysp Kanaryjskich przyznał, że bogactwo jest nierównomiernie rozłożone, a 3% populacji archipelagu gromadzi 58% bogactwa.

Rzecznik ASG, Casimiro Curbelo, zwrócił uwagę, że nie ma potrzeby zmieniania modelu turystycznego na Wyspach Kanaryjskich, ale istnieje potrzeba jego poprawy, aby uczynić go bardziej konkurencyjnym i zrównoważonym. Curbelo wezwał rząd do podjęcia działań w celu rozwiązania deficytów strukturalnych związanych z ubóstwem i bezrobociem. Zaproponował także podwyżki płac, przegląd podatków oraz optymalizację zasobów generowanych na wyspach.

Turystyka nadal motorem gospodarki, rząd szuka nowych rynków

Mimo refleksji Clavijo i dotychczasowych wysiłków rządu, sektor turystyczny nadal jest promowany jako główny motor gospodarki archipelagu. Rząd CC-PP poszukuje nowych rynków turystycznych, większej łączności i zwiększenia liczby miejsc turystycznych na wyspach.

Kontrowersje wokół importu towarów a lokalna produkcja

Ważnym tematem jest również program Crecer Juntos, który ma na celu promowanie wykorzystania lokalnych produktów rolnych w hotelach na wyspach. Jednak zdaniem sektora rolnego i hodowlanego, wprowadzenie linii morskiej z Marokiem dla importu towarów może zagrozić realizacji tego programu. Pamiętać należy również, że Organizacja PALCA (Agraria Libre de Canarias) wezwała do „natychmiastowych interwencji” ze strony Ministerstwa Rolnictwa Rządu Wysp Kanaryjskich oraz Asprocan, argumentując, że bez zmian w systemie dystrybucji wsparcia POSEI oraz jego większej przejrzystości, branża bananowa może upaść w ciągu dwóch lat.

Przewodniczący rządu Wysp Kanaryjskich przyznał, że turystyka jest wiodącą gałęzią przemysłu archipelagu i wezwał do podjęcia działań w celu poprawy innych sektorów. Deputowany Curbelo zwrócił uwagę na potrzebę poprawy modelu turystycznego, aby uczynić go bardziej konkurencyjnym i zrównoważonym. Zarówno rząd, jak i sektor rolny i hodowlany zgadzają się, że istnieje potrzeba działań mających na celu zniwelowanie nierówności społeczno-ekonomicznych na wyspach. Jednakże wciąż istnieje wiele wyzwań związanych z optymalizacją zasobów, podniesieniem płac i poprawą wykorzystania lokalnych produktów.

dwoistosc turystyki i ubostwa dociera do parlamentu wysp kanaryjskich cos jest nie tak

Źródło