Zatwierdzenie projektu Strefy Niskiej Emisji

W poniedziałek Rada Zarządzająca Rady Miejskiej Santa Cruz de Tenerife ostatecznie zatwierdziła projekt Strefy Niskiej Emisji (ZBE). Projekt otrzymał dotację europejską w wysokości 1 278 000 euro i musi zostać wdrożony w ciągu najbliższych 10 lat.

Obowiązkowa strefa dla miast powyżej 50 000 mieszkańców

Opracowanie projektu zostało zlecone w grudniu 2022 r. spółce joint venture utworzonej przez Tema Ingeniería i Wawa Consultores en Movilidad za 71 751 euro. Wykonawcy będą również odpowiedzialni za zarządzanie pracami wdrożeniowymi. Warto podkreślić, że utworzenie strefy niskiej emisji jest obowiązkowe dla wszystkich gmin i terytoriów wyspiarskich liczących ponad 50 000 mieszkańców.

Konieczność koordynacji wdrożenia na Wyspach Kanaryjskich

Burmistrz Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, wskazał, że wdrożenie projektu uzależnione jest od opracowania specjalnego rozporządzenia. Pochwalił on, że gmina dotrzymuje terminów wyznaczonych przez UE po przyznaniu niezbędnego finansowania, co jest wyjątkowe na Wyspach Kanaryjskich. Dlatego wezwał rząd regionalny do koordynacji wdrażania stref LEZ na całym archipelagu, aby zapewnić jednolite kryteria.

Kontrola dostępu i uprawnienia do wjazdu

Zgodnie z projektem, w strefie niskiej emisji zainstalowanych zostanie prawie 30 punktów kontroli dostępu, wyposażonych w kamery bezpieczeństwa i regulację parkowania. Określono, że do strefy będą mogli wjeżdżać i poruszać się pojazdy podstawowych usług publicznych, w tym siły bezpieczeństwa, służby ratownicze, karetki pogotowia oraz pojazdy firm i osób samozatrudnionych, których działalność jest prowadzona w tej strefie.

Monitorowanie i ocena skuteczności

Ciągłe monitorowanie strefy niskiej emisji, m.in. poprzez stacje pomiarowe jakości powietrza, pozwoli na ocenę wdrażania projektu i jego wpływu na środowisko. Umożliwi to podejmowanie ewentualnych korekt w celu poprawy skuteczności. Rada będzie również analizować wskaźniki hałasu i efektywności energetycznej.

Kolejne kroki wdrożeniowe

Następnym krokiem Rady Miejskiej będzie opublikowanie porozumienia w Dzienniku Urzędowym Prowincji oraz powiadomienie odpowiednich ministerstw rządu regionalnego o wdrażanym projekcie. Docelowo ma on przyczynić się do stopniowego ograniczenia ruchu samochodowego w centrum Santa Cruz de Tenerife i poprawy jakości powietrza.

nowa strefa niskiej emisji w santa cruz de tenerife

Źródło