W 2023 r. Wyspy Kanaryjskie otrzymały 8 621 wniosków o azyl. Według najnowszego raportu Hiszpańskiej Komisji Pomocy Uchodźcom (CEAR), archipelag był w ubiegłym roku trzecią wspólnotą autonomiczną, która zarejestrowała najwięcej wniosków o ochronę, zaraz po Andaluzji (25 948) i Katalonii (14 775).

Rekordowa liczba wniosków o azyl na Wyspach Kanaryjskich

Wyspy są jak dotąd jednym z głównych punktów wjazdu migrantów do Hiszpanii. Tylko w 2023 r. szlak atlantycki pokonało 39 910 osób. Jak opublikował w czwartek CEAR, organizacja pozarządowa dysponuje 430 miejscami recepcyjnymi na Wyspach Kanaryjskich dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, o 1,5% więcej niż w roku poprzednim. Zasoby w prowincji Las Palmas mogą pomieścić łącznie 259 osób, a te w Santa Cruz de Tenerife 171.

Liczba wniosków o azyl w Hiszpanii w ubiegłym roku wyniosła 163 220, co jest najwyższym wynikiem od 2010 roku. Również w 2023 r. wydano 11 163 pozytywnych decyzji o udzieleniu ochrony międzynarodowej, 41 487 pozytywnych decyzji o udzieleniu ochrony ze względów humanitarnych i 35 392 negatywnych decyzji.

Raport ujawnia również, że 47% osób ubiegających się o azyl to kobiety (77 216), a 53% to mężczyźni (86 004). Ponadto większość wnioskodawców jest w wieku od 18 do 34 lat. Jeśli chodzi o kraje pochodzenia, większość osób ubiegających się o azyl w Hiszpanii pochodzi z Wenezueli (60 534). Kolejne miejsca zajmują Kolumbia (53 564) i Peru (14 308). Narodowości o najwyższym wskaźniku uznania ochrony to Ukraina, Mali i Burkina Faso.

Rewizja procesu zzylowego na Wyspach Kanaryjskich: przypadek młodego Gambijczyka

W 2023 r. przypadek młodego Gambijczyka, który udał się na Wyspy Kanaryjskie, podważył gwarancje rozmów azylowych przeprowadzanych na wyspach. 22-latek złożył wniosek o azyl w Santa Cruz de Tenerife, ale Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odrzuciło jego wniosek, ponieważ podane powody „nie pokrywały się” z podstawami ubiegania się o ochronę międzynarodową określonymi w prawie. Gambijczyk złożył odwołanie, które zostało uwzględnione przez Audiencia Nacional. Wyrok wydany przez Audiencia stwierdza, że sposób, w jaki przeprowadzono rozmowę z migrantem z Gambii, doprowadził go do „bezbronności”, ponieważ tłumaczenie zostało przeprowadzone telefonicznie i bez pomocy prawnej.

W wyroku wskazano, że „brak podpisu pod transkrypcją rozmowy przez tłumacza oznacza pominięcie gwarancji wierności w transkrypcji” i uniemożliwia potwierdzenie, że gwarancje ustanowione przez prawo zostały spełnione. Sąd Krajowy nakazał Ministerstwu Spraw Wewnętrznych przeprowadzenie nowej rozmowy formalizacyjnej „z należytymi gwarancjami” i z poszanowaniem naruszonych praw.

ponad 8 000 osob ubiegalo sie o azyl na wyspach kanaryjskich w 2023 r

Źródło