Stan nadzwyczajny na Teneryfie w związku z suszą

Na sesji plenarnej zaplanowanej na 1 marca, Rada Teneryfy zatwierdzi ogłoszenie stanu nadzwyczajnego w zakresie zaopatrzenia wyspy w wodę, poparte raportami technicznymi, które wskazują na ekstremalną i długotrwałą suszę w środkowej części wyspy i krytyczne ryzyko niedoborów wody w nadchodzących miesiącach.

W tym celu grupa rządowa w Radzie, utworzona przez Koalicję Kanaryjską (CC) i Partię Ludową (PP), przedstawi wniosek, który ma na celu osiągnięcie konsensusu z innymi formacjami, aby jako blok zająć się poważną sytuacją suszy. Przewodnicząca Cabildo, Rosa Dávila, wzywa do jedności w tej kwestii, ponieważ „mamy do czynienia z jedną z najsuchszych zim w najnowszej historii, a zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców Teneryfy i obszarów wiejskich jest ważną kwestią, która nie ma barw politycznych”.

Wiceprzewodniczący Rady, Lope Afonso, podkreśla, że „wszyscy muszą współpracować w tak ważnej sprawie, ponieważ susza, której doświadczamy, będzie miała poważne konsekwencje dla sektora rolnego na Teneryfie, co sprawia, że musimy pilnie wykorzystać wszystkie dostępne nam narzędzia, aby złagodzić skutki sytuacji pogodowej na lato”.

Działania w reakcji na kryzys

W tym tygodniu rząd Wysp Kanaryjskich odniósł się do konsekwencji kryzysu wodnego z przedstawicielami wszystkich Rad na spotkaniu, które odbyło się na La Gomerze.

Wezwano Radę Wodną Teneryfy do rozpatrzenia deklaracji o stanie zagrożenia wodnego na wyspie oraz do oceny i wdrożenia, wraz z Balsas de Tenerife (Balten), wszystkich działań, które można opracować w celu zagwarantowania zaopatrzenia ludności i sektora rolnego, a także środków zapobiegawczych w celu uniknięcia strat w sieci i innych związanych z racjonalnym wykorzystaniem wody.

Wyjątkowe warunki pogodowe

Wniosek o ogłoszenie stanu zagrożenia wodnego opiera się na informacjach technicznych, które podkreślają konsekwencje ciepłych anomalii termicznych i braku opadów w ostatnich latach. Dane techniczne wskazują na krytyczne ryzyko niedoboru wody w nadchodzących miesiącach, co wymaga podjęcia natychmiastowych działań przez Cabildo w ramach szybkiej i skutecznej procedury.

ogloszenie stanu wyjatkowego na teneryfie pozwoli na podjecie dzialan majacych na celu zagwarantowanie zuzycia wody

Źródło