Plany Ministerstwa skupiają się na wykorzystaniu już istniejących obszarów miejskich do instalacji fotowoltaicznych. Program ten opiera się na badaniu przeprowadzonym przez publiczne przedsiębiorstwo Grafcan, które wykazało, że wykorzystując parkingi, zapory, szklarnie i dachy, możliwe jest pokrycie 80% zapotrzebowania na energię elektryczną Wysp Kanaryjskich.

Rozpoznanie terenu do instalacji fotowoltaicznych

Badanie Grafcan obejmuje analizę różnych obszarów, które mogą być wykorzystane do instalacji paneli słonecznych. Szklarnie na archipelagu mogą dostarczyć 30% zapotrzebowania na energię elektryczną, parkingi – 7%, a zbiorniki wodne – 4%. Plan rządu obejmuje również analizę możliwości wykorzystania dachów nowych budynków, które powstaną do 2040 roku.

Szeroka strategia na rzecz energii odnawialnej

Choć potencjał fotowoltaiki jest ogromny, plany rządu nie opierają się wyłącznie na tej formie energii odnawialnej. Rozważane są również „obszary ochrony” infrastruktury, takie jak pobocza dróg, które mogą dostarczyć 25% całkowitego zapotrzebowania na energię regionu.

Pierwsza instalacja energii słonecznej pływającej na Wyspach Kanaryjskich

Plan zakłada również pionierski projekt pilotażowy dotyczący pierwszej instalacji energii słonecznej pływającej na zaporze. System paneli słonecznych ma zostać zainstalowany na stawie San Antonio, w La Matanza (Teneryfa).

Zaangażowanie władz lokalnych w projekty odnawialne

Ministerstwo przekazało 9 milionów euro z funduszy Next Generation na instalację energii słonecznej fotowoltaicznej na tych terenach miejskich i przekazało informacje do samorządów, aby zachęcić do realizacji projektów w tych obszarach.

Przyszłość energii słonecznej na Wyspach Kanaryjskich

Jednym z kluczowych celów strategii jest uproszczenie procesu, aby możliwe było jak najszybsze wdrożenie. Zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych, mogą pojawić się różne sytuacje, które wymagać będą elastyczności i skoordynowanego podejścia.

wyspy kanaryjskie moga pokryc 80 zapotrzebowania na energie elektryczna za pomoca paneli na obszarach zabudowanych

Źródło