Styczniowy wzrost bezrobocia na Wyspach Kanaryjskich

Pierwszy miesiąc 2024 roku przyniósł ze sobą wzrost liczby bezrobotnych na Wyspach Kanaryjskich. Statystyki wskazują na przyrost o 1973 osoby, co stanowi 1,18% względem grudnia poprzedniego roku.

Pomimo niekorzystnego trendu zaobserwowanego w styczniu, roczne wskaźniki prezentują się znacznie lepiej. W porównaniu do stycznia 2023, liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 8,92%, co oznacza, że 16 622 osób znalazło zatrudnienie w tym okresie.

Przegląd sytuacji na koniec stycznia 2024

Podsumowując, na koniec pierwszego miesiąca 2024 roku na Wyspach Kanaryjskich zarejestrowanych było w sumie 169 818 osób bezrobotnych. To liczba, która niepokoi, ale również pokazuje, że wskaźniki roczne wskazują na spadek bezrobocia. To dobry znak dla regionu, który rok do roku boryka się z problemem wysokiej stopy bezrobocia. Wyspy Kanaryjskie osiągnęły najniższe bezrobocie od 2007 r. dzięki tworzeniu miejsc pracy w turystyce. W dalszej perspektywie, kluczowe będzie monitorowanie tej sytuacji i wprowadzanie działań mających na celu jeszcze większe zmniejszanie bezrobocia.

bezrobocie na wyspach kanaryjskich wzroslo w styczniu o 1 973 osoby

Źródło