Jeśli przeanalizujemy dane za styczeń, rynek samochodów osobowych i SUV-ów spadł o 13,22% w porównaniu do stycznia 2023 r., z 3 224 zarejestrowanymi jednostkami.

Spadek w kanale biznesowym

W podziale na kanały, nastąpił spadek w kanale biznesowym o prawie 56%. Wynika to głównie z faktu, że wypożyczalnie samochodów zaczynają regulować swoje rejestracje w tym kanale, a nie za pośrednictwem kanału firmowego, jak to miało miejsce w poprzednich miesiącach.

Zwiększenie sprzedaży samochodów prywatnych

„Dealerzy z Wysp Kanaryjskich nadal dokładają wszelkich starań w zakresie promocji, a dobrą wiadomością jest to, że rynek prywatny rośnie o 19% z 2 033 sprzedanymi pojazdami prywatnymi” – powiedział prezes Faconauto Canarias, Manuel Sánchez. „Ważne jest, aby rząd Wysp Kanaryjskich zrozumiał potrzebę wdrożenia planu pomocy dla sektora motoryzacyjnego na wyspach”.

Plan pomocowy dla sektora motoryzacyjnego

„Rozpoczęliśmy rok z 13,22% spadkiem sprzedaży w segmencie samochodów osobowych i SUV-ów. Od pewnego czasu wzywamy do zatwierdzenia planu pomocy w celu odnowienia floty samochodów, a ten pierwszy miesiąc roku to potwierdza. Plan, który inne wspólnoty autonomiczne już zatwierdziły, tak jak ma to miejsce w Galicji, gdzie ruch wystawienniczy został znacznie zaktywizowany” – powiedział stowarzyszenie pracodawców. Spotkali się oni niedawno z ministrem ds. transformacji ekologicznej rządu Wysp Kanaryjskich, Marianem Hernándezem Zapatą, z projektem planu PASAC (Plan de Ayudas al Sector de la Automoción – Plan pomocy dla sektora motoryzacyjnego). Po tym spotkaniu rząd Wysp Kanaryjskich zobowiązał się do dalszej współpracy w celu wdrożenia planu.

Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de la Automoción, mający na celu wspieranie sektora motoryzacyjnego poprzez innowacje, zrównoważony rozwój i kształcenie, z planowanym budżetem wynoszącym 515 mln euro na lata 2019-2020 i 2,634 mld euro na cały okres 2019-2025 przedstawia poniższe założenia:

  • Plan ma na celu stworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, poprawę jakości życia, zdrowia, bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju.
  • Szacuje się, że wpływ budżetowy planu wyniesie 515 mln euro na lata 2019-2020 i 2,634 mld euro na lata 2019-2025, z ogólnym wpływem na gospodarkę szacowanym na 2,283 mld euro dla 2019-2020 i 9,726 mld euro dla 2019-2025.
  • Plan jest częścią większej strategii rządowej, związanej z Agendą 2030 ONZ dla Zrównoważonego Rozwoju i krajowym planem dotyczącym energii i klimatu na lata 2021-2030.
  • Rozwija się wokół pięciu osi, w tym tworzenia organizacji do spraw zrównoważonej mobilności, przeglądu systemu podatkowego, stymulacji inwestycji, wsparcia dla pojazdów o niskiej emisji i wzmocnienia kształcenia zawodowego.
  • W planie przewidziano środki na wspieranie sektora w przejściu na zrównoważoną i połączoną mobilność, w tym programy MOVES i MOVEA, plany złomowania pojazdów, wsparcie dla młodszych pracowników i kobiet w sektorze oraz innowacje technologiczne.
  • Plan zakłada także współpracę publiczno-prywatną w celu rozwoju programów edukacyjnych w dziedzinach STEM, z naciskiem na digitalizację i ekologiczne przejście.
  • Obejmuje wsparcie dla innowacji, w tym finansowanie projektów I+D+i i modernizacji technologicznej, skupiając się na kluczowych technologiach takich jak druk 3D, Internet rzeczy (IoT), AI i analiza danych, oraz cyberbezpieczeństwo.
  • Plan przewiduje również tworzenie grup roboczych z udziałem różnych ministerstw i organizacji branżowych, aby wspierać realizację jego celów.

Wzrost rejestracji pojazdów użytkowych

„We wszystkich innych segmentach rynku pojazdy użytkowe wzrosły o 50%, z 733 zarejestrowanymi jednostkami. Jest to bardzo wysoki wzrost, ale należy zauważyć, że w ubiegłym roku, tj. w styczniu 2023 r., mieliśmy poważne problemy z zapasami tego typu pojazdów” – wyjaśnia Sánchez. Ta sama tendencja dotyczy pojazdów użytkowych i autobusów. W styczniu ubiegłego roku zarejestrowano 71 pojazdów, co stanowi wzrost o 42%.

Sprzedaż motocykli i motorowerów wzrosła o 21,33% w porównaniu do stycznia 2023 r., z 1 058 zarejestrowanymi jednostkami.

Wnioski

Jeśli porównamy cały rynek w styczniu 2024 r., tj. wszystkie segmenty, w odniesieniu do 2023 r., widzimy zerowy wzrost, spadek o 0,68%. Obecnie prognozy wzrostu rynku w 2024 r. nie przekraczają 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym, dlatego potrzebne jest aktywowanie planu regionalnego.

sprzedaz samochodow na wyspach spadnie o 1322 na poczatku 2024 r

Źródło

Źródło