Religijna Kongregacja Czystości Marii wprowadziła istotną zmianę dotyczącą uniformów uczniów we wszystkich swoich szkołach w Hiszpanii, w tym w trzech na Teneryfie. Klasztor zdecydował się na rezygnację ze spódnic w ubiorze uczennic, na rzecz obowiązkowego noszenia spodni przez wszystkich uczniów. Ta decyzja spotkała się z negatywnymi reakcjami niektórych rodziców.

Przyczyny zmiany

Z uwagi na aktywne metody pedagogiczne, które są stosowane w szkołach Czystości Marii na terenie Hiszpanii, zmiana uniformu ma ułatwić lepszą adaptację – informuje Dyrekcja Kolegium Czystości Marii w Madrycie.
Spodnie, zapewniając większą swobodę ruchów i komfort, umożliwiają lepsze funkcjonowanie w aktywnych sytuacjach, takich jak prace grupowe czy zajęcia na świeżym powietrzu. Dodatkowo, w okresie zimowym, zapewniają lepszą ochronę przed zimnem i wiatrem – dodaje Zarząd szkoły.

Proces zmian w szkołach

Pierwszą placówką, która wprowadziła te zmiany była szkoła Czystości Marii w Bilbao w 2019 r. To pierwsza z czternastu placówek oświatowych Czystości Marii w Hiszpanii, które zdecydowały się na adaptację do nowych czasów. Zarząd szkoły w Madrycie podkreśla, że proces ten jest stopniowy, a decyzję podjęto, z myślą o minimalizacji niedogodności dla rodzin. Zmiany wprowadzane są stopniowo, w ciągu pięciu lat. Już teraz zmiany zaszły we wszystkich placówkach w Hiszpanii – informuje Zarząd.

Rozmieszczenie szkół i reakcje rodziców

Kongregacja Czystości Marii ma pod swoją opieką czternaście szkół, od przedszkoli do liceum, zlokalizowanych na Teneryfie (3), Majorce (4), w Valencji (3), Madrycie (1), w Sant Cugat del Vallès (1), Grenadzie (1) i Bilbao (1).

W każdym roku, w którym wprowadzane były zmiany, były również skargi ze strony niektórych rodziców, które zdaniem Zarządu są zrozumiałe. „Wierzymy jednak, że korzyści wynikające z ujednolicenia uniformu są o wiele większe i większość rodzin pozytywnie przyjęła tę decyzję” – konkluduje Dyrekcja Kolegium Czystości Marii.

W komunikacie skierowanym do rodziców 19 stycznia br., Kolegium poinformowało, że po kilkuletnich studiach i analizie nowych metod edukacyjnych oraz zmian społecznych, zdecydowano się na duże zmiany w uniformach uczniów. Szkoła zapewnia, że to ostatnia placówka, która wprowadza zmianę, a najważniejsza cecha nowego uniformu polega na tym, że zarówno chłopcy, jak i dziewczynki będą nosić spodnie.

W praktyce oznacza to, że spódnice przestaną być dostarczane od czerwca 2024 r. Decyzja o zmianie uniformów zaakceptowana została bez konsultacji z rodzicami, którzy ostatecznie muszą kupić spodnie dla swoich dzieci. Zgodnie z opinią niektórych rodziców, przekłada się to na dodatkowy koszt związany ze zmianą uniformów.

trzy szkoly religijne na teneryfie zakazuja dziewczetom noszenia spodnic dostosowanie do nowych czasow

Źródło