Partycypacyjny budżet na rok 2024

W 2024 roku mieszkańcy będą mieli niepowtarzalną okazję, aby bezpośrednio decydować o wykorzystaniu środków z budżetu miejskiego. Projekt budżetu partycypacyjnego na rok 2024, wspierany przez różnorodne instytucje i organizacje społeczne, przewiduje alokację 10 000 euro na realizację czterech inicjatyw, które zostały wybrane przez społeczność lokalną. W niniejszym artykule przyglądamy się szczegółom tego projektu, analizując zarówno propozycje projektów, jak i ich potencjalny wpływ na społeczność lokalną.

Społeczna inicjatywa na rzecz wspólnego budżetowania

Budżet partycypacyjny na rok 2024 stanowi platformę, na której mieszkańcy mogą aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu swojego otoczenia. Realizacja projektu jest możliwa dzięki zaangażowaniu Rady ds. Finansów i Partycypacji Obywatelskiej, stowarzyszenia En Procesos oraz obszaru Działań Społecznych, Integracji, Wolontariatu i Partycypacji Obywatelskiej Cabildo Teneryfy. Współpraca ta umożliwiła rozpowszechnienie idei partycypacji wśród szerokiej grupy mieszkańców, w tym szkół, bibliotek zabawek, Grupy Dynamizacji Młodzieży El Rosario, Czerwonego Krzyża oraz działów odpowiedzialnych za Nowe Technologie, Młodzież i Edukację.

Projekty wybrane przez mieszkańców

Spośród licznych propozycji, cztery projekty cieszyły się największym uznaniem i zostaną zrealizowane w ciągu roku. Są to:

  1. Sirenas para todos y todas – projekt kierowany do dzieci w wieku od 8 do 11 lat, który otrzymał budżet w wysokości 2 000 euro. Jego realizacja ma na celu popularyzację pływania wśród najmłodszych.
  2. Renovación de la pintura en las aulas del CEO Leoncio Rodríguez – inicjatywa dla grupy wiekowej 12-15 lat, także wspierana kwotą 2 000 euro, ma na celu odnowienie przestrzeni edukacyjnych, co przyczyni się do lepszego samopoczucia uczniów i estetyki szkolnych klas.
  3. Ambientación Espacio Joven – projekt dedykowany młodzieży w wieku 16-35 lat, skoncentrowany na stworzeniu przestrzeni dla młodych, gdzie mogą rozwijać swoje pasje i umiejętności.
  4. Bailes canarios adaptados – skierowany do osób niepełnosprawnych i starszych, mający na celu integrację poprzez dostosowane do ich potrzeb zajęcia taneczne, promujące kulturę Wysp Kanaryjskich.

Wnioski i perspektywy na przyszłość

Projekt budżetu partycypacyjnego na rok 2024 pokazuje, jak ważna jest aktywna rola mieszkańców w decydowaniu o lokalnych inicjatywach. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, możliwe jest nie tylko rozwijanie społeczności, ale i wprowadzanie zmian, które bezpośrednio odpowiadają na potrzeby jej członków. To wyjątkowa okazja do eksperymentowania z demokracją bezpośrednią, która może przynieść długoterminowe korzyści dla lokalnej wspólnoty.

budzet el rosario na 2024 r obejmuje cztery pomysly wybrane przez lokalnych mieszkancow

Źródło