W 2023 roku Wyspy Kanaryjskie doświadczyły 3,4-procentowego wzrostu populacji. Tymczasem w całej Hiszpanii populacja wzrosła o 6,6%, co oznacza, że tempo wzrostu na poziomie krajowym było dwa razy szybsze niż na Wyspach Kanaryjskich. Ta tendencja nie jest nowa, obserwujemy ją od początku tego stulecia.

Główne dane demograficzne

Według aktualizowanych danych Hiszpańskiego Instytutu Statystycznego (INE), na początku 2024 roku na Wyspach Kanaryjskich mieszkało prawie 2,24 miliona osób. To oznacza wzrost o 22 997 osób w porównaniu z początkiem 2023 roku, czyli o 1,04%. W całym kraju liczba mieszkańców wzrosła o 507 548 osób, osiągając łącznie prawie 48,6 miliona. Wzrost populacji na poziomie krajowym wyniósł 1,06%, co oznacza, że liczba ludności wzrosła nieco bardziej w całej Hiszpanii niż na Wyspach Kanaryjskich.

Porównanie z innymi regionami Hiszpanii

Wyspy Kanaryjskie nie należą do regionów przyciągających najwięcej nowych mieszkańców. Na przykład, w regionie Walencji populacja wzrosła o 1,92% w 2023 roku; w Madrycie o 1,87%; na turystycznych Balearach o 1,78%; a w Katalonii o 1,51%.

Kto naprawdę przyczynia się do wzrostu?

Najciekawszym aspektem danych INE jest rozkład nowych mieszkańców według narodowości. Z 22 997 nowych mieszkańców Wysp Kanaryjskich, 12 318 to Hiszpanie, a pozostałe 10 679 to cudzoziemcy. Oznacza to, że więcej osób przybyło na Wyspy Kanaryjskie z innych części Hiszpanii niż z zagranicy.

Porównanie wzrostu populacji Hiszpanów i cudzoziemców

Pomimo że wzrost populacji cudzoziemców na Wyspach Kanaryjskich wyniósł 3,4%, a populacji hiszpańskiej tylko 0,6%, Wyspy Kanaryjskie w 2023 roku przyjęły mniej cudzoziemców niż inne regiony Hiszpanii. Z drugiej strony, przybyło więcej Hiszpanów niż średnio w innych 16 regionach autonomicznych.

Wzrost populacji na przestrzeni lat

W ciągu ostatnich dwóch dekad, od 2002 roku, populacja Wysp Kanaryjskich wzrosła o 509 170 osób, czyli o 29,9%. Z tych nowych mieszkańców większość, 302 210, to Hiszpanie, podczas gdy 206 960 to cudzoziemcy. Mimo iż liczba cudzoziemców znacząco wzrosła zarówno w całym kraju, jak i na Wyspach Kanaryjskich, to w kraju wzrost ten był większy, wynosząc 250,4%, niż na Wyspach Kanaryjskich, gdzie wyniósł 192,4%.

Podsumowując, choć Wyspy Kanaryjskie doświadczyły znaczącego wzrostu populacji, głównym czynnikiem przyczyniającym się do tego wzrostu jest napływ Hiszpanów, a nie cudzoziemców.

populacja obcokrajowcow na wyspach kanaryjskich rosnie o polowe szybciej niz w hiszpanii

Źródło