Wpływ przedszkola na rozwój umiejętności dzieci: wyniki badań z Uniwersytetu w Maladze

Naukowcy z Uniwersytetu w Maladze przeprowadzili badanie mające na celu ocenę wpływu uczęszczania do przedszkola na rozwój umiejętności i zdolności dzieci. Jak wynika z przeprowadzonego badania, dzieci, które uczęszczają do przedszkoli, osiągają lepsze wyniki w testach diagnostycznych w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Oznacza to pozytywny wpływ edukacji wczesnoszkolnej na rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz umiejętności logiczno-matematycznych w późniejszym życiu.

Długoterminowe efekty edukacji wczesnoszkolnej na Wyspach Kanaryjskich

Badanie zostało przeprowadzone na Wyspach Kanaryjskich, a wzięło w nim udział 18 343 uczniów szkół podstawowych. Naukowcy monitorowali te dzieci przez okres trzech lat, a wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie The Social Science Journal. Wyniki pokazały, że uczniowie, którzy uczęszczali do przedszkola przed ukończeniem trzeciego roku życia, osiągali lepsze wyniki niż ci, którzy nie uczęszczali do żadnych ośrodków edukacji wczesnoszkolnej.

Warto jednak zauważyć, że różnica ta może być osłabiona przez wpływ umiejętności komunikacyjnych i pisemnych, które dzieci rozwijają w domu. Naukowcy zwrócili uwagę, że poziom społeczno-edukacyjny oraz nawyk czytania w środowisku rodzinnym mogą mieć wpływ na ten proces.

Rola rodzinnego środowiska w naturalnym rozwoju kompetencji dzieci

Badanie objęło również analizę danych osób urodzonych na Wyspach Kanaryjskich w 2007 roku. Testy diagnostyczne przeprowadzono w trzeciej i szóstej klasie szkoły podstawowej w latach 2015-2016 oraz 2018-2019. Wyniki w trzeciej klasie szkoły podstawowej wykazały, że uczniowie, którzy uczęszczali do przedszkola, osiągali lepsze wyniki. Ci, którzy uczęszczali do przedszkola już w pierwszym roku, wykazywali o 10% lepsze wyniki w zakresie umiejętności komunikacyjnych oraz o 5% lepsze wyniki w matematyce, w porównaniu z uczniami, którzy do przedszkola poszli później.

Ankietowani naukowcy wskazują, że ta różnica wynika z naturalnego rozwoju tych kompetencji w rodzinie oraz codziennym środowisku o wyższym poziomie społeczno-kulturowym, w którym istnieją sprzyjające temu nawyki, takie jak czytanie.

Obszerne badanie hiszpańskich uczniów: wpływ wczesnego rozpoczęcia edukacji na rozwój

Badanie uwzględniło dane z ankiet przeprowadzonych wśród rodzin, które podały informacje dotyczące wieku, w którym ich dzieci rozpoczęły uczęszczanie do przedszkola oraz informacje od zespołu zarządzającego szkołą, dotyczące społeczno-ekonomicznych, kulturowych i edukacyjnych aspektów środowiska uczniów. Badanie ostatecznie przeanalizowało dane 12 356 uczniów, co czyni je badaniem z największą liczbą danych, które zostały przeanalizowane dla tej samej grupy uczniów w różnych latach akademickich w Hiszpanii.

Dzieci uczeszczajace do przedszkoli osiagaja lepsze wyniki w szkole podstawowej - wynika z badania przeprowadzonego wśród kanaryjskich dzieci.

Źródło