Rada Teneryfy jest zobowiązana do opracowania wraz z 31 gminami na wyspie planu uderzeniowego w celu rozwiązania „bardzo poważnego problemu sanitarnego”, a tym samym osiągnięcia „nieodroczonego” celu polityki „zerowego zrzutu” do oceanu, jak ogłosiła w poniedziałek Rosa Dávila.

Plan uderzeniowy w celu rozwiązania problemu sanitarnego

Przewodnicząca Rady Teneryfy, Rosa Dávila, ogłosiła w poniedziałek, że opracowanie planu uderzeniowego w celu rozwiązania problemu sanitarnego jest priorytetowym zadaniem dla wyspiarskiej korporacji. Wdrażanie takiego planu jest nieodzowne w dążeniu do osiągnięcia celu polityki „zerowego zrzutu” do oceanu.

Warto przypomnieć film dokumentalisty Felipe Ravina, który powstał w 2022 roku pokazujący problem nielegalnych zrzutów ścieków do oceanu. Teneryfa w 2022 roku dysponowała 209 punktami zrzutu ścieków, z których aż 136 było nielegalnych.

Zanieczyszczenia te znacząco wpływają na środowisko morskie, powodując szkody w ekosystemie oraz zdrowiu ludzi. Odnotowano przypadki infekcji skóry u dzieci, spowodowanych bakterią E.coli, które występują w pobliżu wspomnianych zrzutów. Problem nielegalnych zrzutów ścieków dotyczy również innych Wysp Kanaryjskich, takich jak Gran Canaria, gdzie istnieje 100 nieautoryzowanych emisariuszy.

Cały region boryka się z opóźnieniami w stosowaniu Dyrektywy Ramowej Ochrony wód i gospodarki wodnej Unii Europejskiej, co pogłębia problem zanieczyszczenia środowiska.

Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych ma na celu ochronę środowiska przed negatywnymi skutkami odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych. Ustanawia ona minimalne standardy dla zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz kontroluje usuwanie osadów ściekowych, dążąc do stopniowej eliminacji ich zrzutów do morza. Jest to zgodne z celami Europejskiego Zielonego Ładu, który dąży do ograniczenia zanieczyszczenia do zera netto do roku 2050.

W kontekście nielegalnych zrzutów ścieków do oceanu, te dyrektywy stanowią ramy prawne i celowe dla działań mających na celu redukcję i eliminację takich praktyk, z naciskiem na ochronę środowiska morskiego i zrównoważony rozwój.

Współpraca z gminami na wyspie

Wiceprzewodniczący Rady Teneryfy, Lope Afonso, podkreślił, że współpraca z gminami na wyspie jest kluczowa w realizacji planu uderzeniowego. Rada planuje stworzyć plan awaryjny we współpracy z radami miejskimi w celu podłączenia domów do systemu kanalizacyjnego. Dzięki temu ścieki nie będą trafiać do oceanu.

cabildo teneryfy i lokalne rady zobowiazaly sie do opracowania planu uderzeniowego przeciwko wyrzucaniu odpadow do morza

Źródło