Aresztowanie podejrzanego w gminie Vilaflor

Mężczyzna został zatrzymany przez agentów Guardia Civil pod zarzutem spowodowania 15 pożarów, które skutkowały poważnymi szkodami w okolicznych obszarach, w tym w gospodarstwach rolnych i terenach leśnych, oszacowanych na 55 000 euro.

Interwencja Guardia Civil

Akcja miała miejsce w sąsiedztwie La Escalona, aresztowanie przeprowadzono w ramach działań Służby Ochrony Przyrody (Seprona) Guardia Civil.

Guardia Civil potwierdziła, że wszystkie pożary wystąpiły w bliskiej odległości od siebie, wczesnym rankiem między 05:45 a 06:30, w okresie od sierpnia 2023 do czerwca bieżącego roku.

Dowody przeciwko podejrzanemu

Śledztwo przeprowadzone przez funkcjonariuszy Guardia Civil dostarczyło wystarczających dowodów na identyfikację i aresztowanie podejrzanego, w tym znalezienie przy nim czterech zapalniczek, czterech łatwopalnych sprayów, trzech noży, dwóch nożyc, noża wielofunkcyjnego, klucza oraz 5000 euro w gotówce.

Reakcja lokalnej społeczności

Aresztowanie wstrząsnęło lokalną społecznością, która z zadowoleniem przyjęła szybką reakcję i działania Guardia Civil mające na celu zapobieżenie dalszym incydentom podpalenia.

Postępowanie sądowe

Sprawa teraz znajduje się w fazie postępowania sądowego, gdzie podejrzany będzie musiał stawić się przed wymiarem sprawiedliwości, aby odpowiedzieć na stawiane mu zarzuty.

podpalacz z teneryfy zatrzymany przez gwardie cywilna

Źródło