Rekordowy czas pracy na Wyspach Kanaryjskich

W kontekście intensywnej debaty w Hiszpanii o propozycji Ministerstwa Pracy i Gospodarki Społecznej dotyczącej skrócenia maksymalnego tygodniowego czasu pracy z 40 do 37,5 godziny, Wyspy Kanaryjskie znów znalazły się w centrum uwagi. Tym razem z powodu danych, które mogą niekorzystnie wpływać na sytuację pracowniczą.

Najdłuższy średni czas pracy tygodniowo

Z danych opublikowanych ostatniej niedzieli przez El País wynika, że Wyspy Kanaryjskie w 2023 roku zanotowały najdłuższy średni czas pracy w całej Hiszpanii – średnio 39,3 godziny tygodniowo. Jest to o 1,10 godziny więcej niż krajowa średnia, wynosząca 38,2 godziny. Jedynie Murcja zbliża się z wynikiem 39,1 godziny.

Gorsze warunki pracy na Wyspach Kanaryjskich

Nie tylko czas pracy na Wyspach Kanaryjskich jest wyższy, ale również wyspiarze zarabiają mniej. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto wynosi tam 1894 euro (na podstawie 12 wypłat rocznie), co stanowi około 26% mniej niż średnia krajowa, wynosząca 2359 euro. To stawia Wyspy Kanaryjskie na równi z Balearami pod względem wynagrodzeń.

Regiony o najlepszych warunkach pracy

Z kolei najlepsze warunki pracy zaznaczają się w regionach o rozwiniętym przemyśle. Kraj Basków, Nawarra i Katalonia oferują najniższy średni czas pracy tygodniowego, wszystkie poniżej 38 godzin – odpowiednio 37,1 i 37,4 godziny.

Turystyka a dłuższy czas pracy

Wyspy Kanaryjskie, podobnie jak inne regiony turystyczne, zaznaczają się wysokim średnim tygodniowym czasem pracy, wynoszącym 39,3 godziny. To stawia je w pobliżu krajów takich jak Rumunia, Grecja i Polska, gdzie standardowy czas pracy również przekracza 39,5 godziny tygodniowo, co wskazuje na mniejszą ochronę praw pracowniczych w tych regionach.

wyspy kanaryjskie rekordzista w dlugosci tygodniowej pracy w hiszpanii

Źródło