Cabildo de Tenerife poinformowało o planowanych modyfikacjach ruchu na autostradzie południowej (TF-1), w rejonie Arico, związanych z pracami na liniach średniego napięcia. Zmiany te spowodują przerwy w ruchu podczas nocnych godzin z 1 na 4 kwietnia.

Interwencja w obszarze Tajao

Intensywne prace będą miały miejsce w punkcie kilometrowym 44,260, który odpowiada obszarowi Tajao. Przerwy w ruchu przypadną na noc z 1 na 2 kwietnia i z 4 na 5 kwietnia, w godzinach między 23:00 a 5:00.

Trzy przerwy w ruchu w nocy

Szczególnie w nocy z 4 na 5 kwietnia zaplanowano trzy przerwy w ruchu drogowym, co umożliwi przejazd w siedmiominutowych odstępach między przerwami. Celem prac jest usunięcie napowietrznych odcinków linii średniego napięcia i instalacja nowych linii.

Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności oraz uwzględnienie tych przerw w planowaniu nocnych podróży w wymienionych terminach.

cabildo teneryfy oglasza nocne zamkniecie ruchu na tf 1

Źródło